יום שבת, 16 במאי 2009

חומר קינוןחלק מההתבגרות של הזכרים. ...לומדים לשרוקהקשבה לשירה של הבוגרים